Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gozdnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Bieżące informacje

Szanowni Państwo,
Bieżące dostarczanie wody zdatnej do picia jest działaniem, bez którego nie może funkcjo-nować miasto. Ponadto woda z mydłem używana do mycia rąk jest najskuteczniejszym, naj-tańszym i najmniej kłopotliwym sposobem zapobiegania zarażeniu koronawirusem. Z tego względu, mając na uwadze ochronę pracowników miejskiej spółki GPWiK odpowiedzialnych za dostawę wody, a także minimalizację ryzyka zarażeniem innych osób, zamknięty został do odwołania Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), który zlokalizowa-ny jest na terenie wydzierżawionym od spółki.
Z wyżej wymienionych względów przypominamy także, że osobiste załatwianie spraw w spółce GPWiK możliwe jest tylko w sytuacjach nadzwyczajnych po uprzednim telefonicznym umówieniu się pod numerem podanym poniżej.
Dodatkowo zawieszone zostanie odczytywanie wodomierzy głównych przez pracowników GPWiK, które dotychczas było podstawą obciążenia za zużytą wodę i odprowadzenie ście-ków. Zamiast tego prosimy o telefoniczne informacje o wskazaniach liczników wody według odczytów dokonanych w dniu 31 marca br. ( maksymalnie trzy dni po wyznaczonym termi-nie). Informacje proszę przekazywać pod numerem telefonu 515 277 633 lub 68 360 10 29 bądź na adres email gpwik@gozdnica.pl Nieruchomości, których właściciele lub zarządcy nie przekażą odczytu wodomierza/wodomierzy zostaną obciążeni zużyciem z poprzedniego okre-su rozliczeniowego.
Opłaty za wystawione faktury prosimy dokonać w banku, na poczcie bądź przez internetowe konto bankowe. Numer konta bankowego do wpłat: BS Iłowa 78 9658 0006 0001 3967 2014 0001.
Prezes Zarządu GPWiK sp. z o.o.
/ - /
Mirosław Biały

 

NASZA PLACÓWKA

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Kwiecień 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny