Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gozdnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Zakres działalności

Podstawową działalnością spółki jest zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (na podstawie decyzji Burmistrza Miasta Gozdnica z dnia 28 maja 2012 r., znak GM 7033.1.2012 o udzieleniu zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków)

Zadania te spółka realizuje za pomocą posiadanych urządzeń wodociągowych, tj. jednego ujęcia wody (z dwoma studniami podziemnymi) i Stacji Uzdatniania Wody w Gozdnicy. Wydajność ujęcia i stacji uzdatniania wody zaspokaja obecne i przyszłe potrzeby odbiorców w zakresie dostawy wody. Na terenie gminy Gozdnica z usług wodociągowych korzysta 100% mieszkańców. W rejonie objętym działalnością Spółki eksploatowana jest sieć wodociągowa rozdzielcza o długości około 11,4 km i sieć magistralna łącząca SUW Gozdnica z Hydrofornią (zbiornikiem retencyjnym 1000 m3) o średnicy DN 200. o długości 2,4 km. Woda dostarczana jest do 392 przyłączy stanowiących własność odbiorców.

Spółka prowadzi również działalność w zakresie  transportu odpadów innych niż niebezpieczne od instytucji prowadzących działalność  gospodarczą oraz inną usługową transportową oraz utrzymania zimowego dróg.

 

NASZA PLACÓWKA

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Kwiecień 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny