Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gozdnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Władze spółki

Władze spółki GPWiK i ich kompetencje zostały określone w akcie założycielskim
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Władzami Spółki są:

Zgromadzenie Wspólników

Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należą wszelkie sprawy określone w Kodeksie Spółek Handlowych, w przepisach szczególnych oraz określone szczegółowo w akcie założycielskim.

Zarząd

Mirosław Biały – Prezes Zarządu

Zarząd spółki  jest jednoosobowy.

Zarząd reprezentuje Spółkę na zewnątrz, zarządza majątkiem  i sprawami spółki oraz kieruje całokształtem bieżącej działalności Spółki. Jest uprawniony do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych.

Rada Nadzorcza w składzie:

Eugeniusz Burda  – Przewodniczący

Halina Miszczuk

Jadwiga Nowak

Rada Nadzorcza aktualnie składa się z trzech członków powołanych na okres trzech lat. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy m.in.

  • powołanie i odwołanie członków Zarządu.
  • opiniowanie planów finansowo-rzeczowych i inwestycyjnych,
  • ocena realizacji tych planów.

NASZA PLACÓWKA

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Kwiecień 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny